2016/01 Årets lønnsforhamdlinger

Høring fra Lokallaget ved HiB til årets lønnsforhandlinger


FF-HiB sendte ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer (ca 305) for å lodde stemmingen blant våre medlemmer angående årets hovedoppgjør. For full oversikt se vedlegg.

Det var 38 som svarte, noe som utgjør kun 12,5%. Det betyr at dette ikke nødvendigvis er representativt for hva våre medlemmer mener

Funn viser at det var flest som ønsker alt skal legges på «Sentrale tillegg (tillegg på A-tabellen og evt. justeringer)» i de sentrale forhandlingene (18,4%). 15,5% mener det bør forhandles på 50% og 80% av potten

Flertallet ønsker ikke lokale forhandlinger, 21,1%.

På spørsmål om prioriteringer svare 30,5% førstestillinger, 21,6% lektorer og 16,2% administrative tilsatte. 

Under «Hvilke andre aktuelle krav bør vi ha til revisjon av Hovedtariffavtalen innenfor områdene» ønsker hele 85,7% at man skal se på «Innplassering på lønnsplan og opprykk» og 48% punktet under seniorpolitikk.

 

Kristin R. C. Hinna

Leder og hovedtillitsvalgt v/HiB


Oppsummering

Av lokallagets 305 medlemmer var det 38 som svaret her (12,5%)

1)     Hvor stor andel (brøk) av den disponible økonomiske rammen bør avsettes til

a.     Sentrale tillegg (tillegg på A-tabellen og evt. justeringer)

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Antall

2

1

2

0

3

6

3

5

6

3

7

 

 

b.     Lokale forhandlinger

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Antall

8

4

7

5

3

6

3

0

1

0

1

 

 

2)     Hvilke stillingsgrupper bør prioriteres ved et evt. justeringsoppgjør?

Stillingskategori

Antall

Høyskolelektorer

8

Førstestillinger

15

Prof

3

Stipendiat

1

Faglige

2

Administrativ

6

Alle

4

Unge faglige tilsatte

1

De lavlønte

1

 

Da noen har svart flere grupper blir summen mer enn 37 som har svart her

3) Hvilke andre aktuelle krav bør vi ha til revisjon av Hovedtariffavtalen innenfor områdene:https://www.forskerforbundet.no/Documents/avtaler/Stat_HTA.pdf

a.     Forhandlingsbestemmelser (Hovedtariffavtalens kap. 1 og 2)

i.     Sentral

ii.     Lokalt (pkt under f.eks. 2.3.3 (lokale forhandlinger), 2.3.4 (særlig grunnlag), 2.3.6 (virkemidler) og 2.3.8 (tilsetning i ledige stillinger) forhandlinger) 


Sentral

Lokalt

59,5%

56,3%

Totalt 32 svar

 

b.     Fellesbestemmelser (Hovedtariffavtalens kap. 3) (noen eksempler er nevnt under)

i.     Innplassering på lønnsplan og opprykk

ii.     Arbeidstid

iii.     Kompensasjon for reiser innenlands

iv.     Overtid

v.     Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv


Innplassering på lønnsplan og opprykk

Arbeidstid

Kompensasjon for reise innenlands

Overtid

Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv

Annet

85,7%

25,7%

14,3%

17,1%

2,9%

2,9%

Totalt 35 svar

 

c.     Diverse (Kap. 5) (noen eksempler er nevnt under)

i.     Oppjustering av B-tabell

ii.     Særlige lønnstillegg

iii.     Boliglån (i dag er det 1,7 mill)

iv.     Seniorpolitisk tiltak


Oppjustering av B-tabell

Særlige lønnstillegg

Boliglån

Seniorpolitisk tiltak

Annet

24&%

32%

28%

48%

4%

Totalt 25 svar