Referater lokallagstyret


Hovudtillitsvalt og leiar

Gjert-Anders Askevold


Nestleiar Sogn og Fjordane


Nestleiar Bergen

Nestleiar Stord - Haugesund

Monika Alvestad Reime

Kristin Lofthus Hope

Olav Christian Ruus

Vara for Nestleiar SogF

Vara for Nestleiar Bgo

Vara for Nestleiar SH

Tone Jørgensen

Alvhild Alette Bjørkum

Irene Waage

Klubbleiar FHS


Klubbleiar FIN

Klubbleiar FLKI

Klubbleiar FØS

Klubbleiar FA

Ellen Johanne Svendsbø


Deta Gasser

Terje Myklebust

Pål Berg Svenungsen

Trod Brattleid

Klubb FHS


Klubb FIN

Klubb FLKI

Klubb FØS

Klubb FA

Ragnhild Ihle

Lars Arne Jordanger

Ingjald Pilskog

Jorunn Steensnæs

Tonje Velde

Knut Magne Aanestad

Carsten Gunnar Helgesen

Ane Bergersen

Monika Alvestad Reime

Svein Bjarne Brandtsgård

Åse Renolen

Svein Gunnar Sjøtun

Kari Olene Oma Rønnes

Kristin Lofthus Hope

Bente E. R. Hatlevoll

Agnes Merete Fotland

Martin Fodstad Stølen

Maria-Rosa Raphaela Doublet

Willy Myhre

Jan Ove Henriksen

Olav Christian Ruus

June Audsdotter Stafsnes

Referater 2021

Referater 2020

Referater 2019


Referater 2018

Referater 2017