Referater lokallagstyret‎ > ‎2018‎ > ‎

04/18 Refererat storstyremøte FF-HVL, 8. april 2018

1.     Godkjenning av innkalling: Godkjent

2.     Gjennomgang av sakslista til årsmøte: Fordeling av arbeidsoppgåver til årsmøte

3.     Gjennomgang av årsmelding før

4.     Gjennomgang av rekneskap for 2017 og budsjett for 2018 v/Gisle Kleppe

5.     Styrehonorar, fastsetjing av desse:

a.     75.000 kr til leiar

b.     20.000 kr til kvar nestleiarar og klubbleiarar

c.     Delast i to omgangar, til sommar og til jul.

6.     Takke av Kristin Hinna med blome på årsmøte.

7.     Eventuelt