Referater lokallagstyret‎ > ‎2020‎ > ‎

01/20 Referat lokalagsstyremøte FF HVL 31. januar 2020


Tilstede (skype):   Alvhild Alette Bjørkum, Kristin Lofthus Hope, Olav Chr. Ruus, Monika Alvestad Reime, Trond Brattelid 

 

Saksliste 

1) Gjennomgang av Saker til IDF 3.februar 


Evaluering av partssamarbeidet 

Forskerforbundet ønsker å ta opp partssamarbeid og forståelse av hovedavtalen slik at vi kan få en omforent forståelsen av Hovedavtalen. Det er et klart behov for å ta dette opp. En må tydeliggjøre hva som er som ligger under forhandling og drøfting. 

Forskerforbundet mener at også K1 må opp til forhandling. FF mener at de større anliggender i denne saken må være forhandlingssaker. 

Forskerforbundet har meldt inn å starte en samtale om rutine for drøfting av utlysningstekster som vi opplever ikke blir gjennomført systematisk. 


Styresaker (faste saker)  

Forskerforbundet vil etterlyse bemanningsplaner i forbindelse med saker som handler om campusutvikling og effektiviseringstiltak. 

Forskerforbundet mener at en bør se på innkjøpsrutiner. 

Forskerforbundet ønsker valgt rektor og vil kontakte styrerepresentanter i denne saken og eventuelt øke andelen av ikke-styremedlemmer i rådgivende innstillingsorgan. 

Forskerforbundet er kritisk til nedgang i administrative stillinger, de ansatte trenger administrativ støtte. 

Forskerforbundet mener at i lokale forhandlinger er det viktig å løfte fram alle medlemmer. Løfte fram forskjeller mellom dem som ligger i spenn og de som er i alternativer. Lite vilje til å bruke alternativer. 


Tilsetterepresentasjon i intervju 

Forskerforbundet mener at det må avsettes særskilte ressurser til dette arbeidet. Dette kan ikke tas fra den ordinære fagforeningstildelingen. 

 

2) Årsmøtet i Forskerforbundets lokallag HVL den 19. mars 

Dato for årsmøte er satt til den 19. mars. Kort gjennomgang av nødvendige vedtektsendringer. Forslag til endringer sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. 

 

3) Saker vedrørende K1 og K2 

Kort informasjon. Når det kalles inn til videre møter i denne saken blir det kalt inn i til ekstra lokallagsstyremøte til forberedelse. 

 

4) Prosjekt lønn 

Rapport er under utarbeiding. 

 

5) OU seminarer våren 20 

OU seminar i samarbeid med NHH og UiB er under planlegging, dato 21-22 april. 

OU seminar for medlemmer i Ullensvang er under planlegging, dato 5-6 mai. 

 

6) Arbeidstid – sak fra Sykepleierforbundet 

 Forskerforbundet deltar på møte med ledelsen for å følge opp denne saken sammen med Sykepleierforbundet. 

 

7) Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

31.01.20 

 

Olav Christian Ruus 

Referent