10/18 Referat klubbstyremøte FØS 30. okt 2018

Referat Klubbstyremøte Forskerforbundet FØS 30.10.18

(deltakarar: Hilde Sandhåland, Monika Alvestad Reime og Kristin Lofthus Hope)

Sakliste:

FoU tid: kultur for forsking ved FØS. 

Arbeidsplanar: 
innspel til arbeidet frå klubbstyret
  • Ekstra tid til forberedelar første gang ein har fag 
  • Tilbakemelding på timetal då dette må vera relatert til nivå (bachelor eller master), tal på studentar og om ein har undervist i faget tidligare 
  • Skeiv fordeling av undervisningstid 
Medarbeidarsamtalar: 
understreka til leiinga at dette skal bli gjennomført og skal vera eit tilbod til dei tilsette.

Referat frå ID-møte: https://www.hvl.no/contentassets/37c8fbdd9cda4bbb96541191ec129649/20181031_referat_id_mote_fos.pdf