08/18 Styremøte, klubb FLKI, 29. august 2018

Til stede: Hege Gjerde Sviggum (leder), Christina Løkslett, Andrea Eikset, Olav Christian Ruus, Sissel Rosland 

Referent: Andrea Eikset 

 

Saksliste 

 1. Informasjon fra klubbleder 

 1. Ressursfordelingssaken: har vært krevende og tatt mye tid/møter. Det er utløst midler, og sendt ut informasjon fra ledelsen.  


 1. Evaluering av ressursmodellen: Folk må komme med konkrete eksempler på hvordan den nye modellen har slått ut.  


 1. Vi vil påpeke en tydelig kommunikasjonssvikt mellom fakultet/institutt/faglig ansatte. Semesterstarten har vært vanskelig, da strukturene for arbeidsåret ikke har vært på plass. 

 2. Ansatte har påtatt seg mye ansvar for å få i gang semesteret, på tross av organisatoriske mangler. Slike strukturer må evalueres etter fusjoneringen, vi kan ikke se bare på formaliserte nivå. Hovedvirksomheten (undervisning) mangler fortsatt gode linjer og dialog med ledelsen. 


 1. Vi ønsker en beskrivelse av funksjons/arbeidsoppgaver som tilhører instituttledere og assisterende instituttledere. Er arbeidsoppgavene hensiktsmessige og nyttige?*  


 1. Hvem sitter med regnskapene når det legges til 5 % på diverse emner? Dette er problematisk.  


 1. Styremøte i Bergen forrige uke, spesiell vekt på lokale lønnsforhandlinger. Hege og Andrea skal delta i forhandlingene, og følge klare kriterier for forhandlingene.  

 1. Forskerforbundet ønsker snarest påvirkningsorganer (styre/råd) som kan ta opp viktige saker både på fakultetsnivå og instituttnivå. Dette kan ikke vente til det kommer sentrale retningslinjer fra HVL.  


 1. Saker til ID-møte 

 1. Denne saken faller bort, nytt møte er satt 5.9 kl 09.00 


 1. Høring om senterstruktur 

 1. Det er ingen forslag tilgjengelig, men styret har vedtatt noen kriterier. Vi ønsker en rettferdig fordeling av midler. Kan det oppstå problemer på grunn av økonomiske fordeler for noen fagmiljø/forskningsmiljø. Vi ønsker en avklaring av sentrenes rolle eller mandat generelt, og også inn mot profesjonsutdanningene. Vi ønsker en grundig gjennomgang av ressursbruken mot sentrenes rolle.  


 1. Planlegging av OU-seminar 

 1. Vi inviterer Asle Holthe og kanskje noen som driver med organisasjonsutvikling (Gunn Haraldseid, Wiggo Hustad, Liv Reidun Grimstvedt).  


Tema: 1. Medbestemmelse og demokrati. 2. Hvordan vi skal bygge klubben FLKI. 

 1. Hotellforslag: Panorama Hotell på Sotra. Ullensvang hotell. 

 1. Ymse 


 1. Ressurser  


*Eksempel: ass.inst har fått oppgaver men det er tidligere seksjonsledere som sitter å faktisk gjør arbeidet. Dette skjer også i andre “gamle” koordinatorroller, der fagansatte gjør jobben som egentlig er tillagt en lederstilling.