Referater klubbene‎ > ‎2019‎ > ‎Klubb FIN‎ > ‎

05/19 Styremøte, klubb FIN, 6. mai 2019

Referat

1. Referat fra sist FF-FIN styremøte, 21.03.19, skal legges ut på nett

Høring - Prinsipper for tildeling av FoU-tid ved HVL

Utkastet er uforandret

Spørreundersøkelse blant medlemmer

Våre FIN-medlemmer svarte

Høringsfrist er

2. Kandidater til høgskulestyre

Lise stiller, liste med kandidater på vestibylen, valget foregår 20.-24. mai.

3. Kandidater til fakultetsrådet 

https://www.hvl.no/Vestibylen/nyhende/her-er-kandidatane-til-fakultetsrada/

3 FF medlemmer: Gry Sjøholt, Marte Lange-Vik, Carsten Helgesen

4. Starte opp med uformelle FF-FIN-Luncher 

pr institutt/studiested eks. siste onsdag i mnd. Treffes i kantine 11.30?

5. Eventuelt:

- Alvhild og Gisle stiller på Utstein kloster, Alvhild har et innlegg om arbeidet vårt i forhold til fou-tid/vilkår

- Klubbsammensetning: Gisle lager oversikt over hvor mange medlemmer vi har på hvert institutt

- Gisle er vara på ID-møtet

Comments