Forskerforbundets lokallag, Høgskulen på Vestlandet

På disse sidene finner du referater fra lokallagsstyret og fra klubbene.

Nyheter og annen informasjon fra lokallaget finner du på ff-hvl.no.