18/17 Informasjonbrev uke 18

Info til styret uke 18

I) Intervjuer av dekan til fakultet fra Dekan – økadm., nautikk, samf., og organisasjonsdirektør

II) Tillitsvalgt var til stede på møte "Working in Norway - Know your rights!" – torsdag 27 april

III) FF sentralt har bed oss spille inn «Medlemmer til arbeidsgruppe for nytt lønnssystem i staten”

IV) Sentral lønnsoppgjør vår 2017 – info på

https://www.unio.no/no/nyheter/nyheter-2017/loesning-i-staten

Vi må sette stile mot å bli ferdig med prosjektet på lønnsforskjeller før sommerferien. Må tas opp på AU 5 mai og videre på styremøter

V) Legger ved utkast til Mandatforslag OU-programråd

Mvh Kristin