22/17 Informasjonsbrev uke 22

Info til styret uke 22

I) Møte mandag 29 – tirsdag 30 mai om midlertidige lønnspoliske retningslinjer (LPR). Legger ved de tre LPR fra de tre regionene

II) Møte i OU-programmet 23 mai. Forslag til pilotprosjekt i P4 er «Administrasjon av timelærere, sensorer og gjesteforelesere» for utprøving av «robotifisering»

III) 22 mai har Sogndal medlemsmøte, Hinna deltar her. Takker for et flott og godt møte

IV) Jobber med oppsummering av deltakere til medlemsmøte (23 deltagere og 84 som har svart på undersøkelsen)

V) minner om storstyremøte onsdag 31 mai kl 14.30-16.00 på hib.4@cs.meetnow.no/ M6-623

Mvh

Kristin