06/18 OU-seminar

Klubbetablering - verktøy for påvirkning. Hvordan få til dette på tvers av campus?

Øke samhold med fysiske møter

Totalt to møter i året. Ett for klubben fra alle campus og ett møte for FF HVL på tvers. Dette bør være i hvert sitt semester.

Nyansatte

Systematisk møte nye ansatte. Samlinger for nyansatte er vanlig. Kanskje klubben kan invitere til lunsj spandert av FF?

Det trengs en rekutteringsansvarlig på klubbnivå. MÅ ha utdelingsmateriale.

Rekruttering og aktivitet

Man kan arrangere seminarer med innleide forelesere som snakker om aktuelle tema (slik Trond har gjort det for TAP) som skal streames på tvers av campusene.

Man kan oppfordre mindre grupper til å ha OU-seminarer som man kan søke midler til (for eksempel Bibliotekarene). Man bør være medlem i forskerforbundets underforeninger (for eksempel FFL)

Kvinnenettverk nevnes som en møtemulighet

Informasjonsflyt og dialog med klubbstyrene

Medlemmene liker eposter med informasjon, som bør være bearbeidet av klubbstyret, så man vet hva man skal forholde seg til. Det oppfordres til å lenke til ff-hvl sidene så disse brukes.

Nå skal også klubbene skrive referater, det er nytt. Disse må legges ut på sidene. Skypemøter kan være en mulighet dersom det er viktige saker før ID-møter.

Kanskje bør det i signaturen til klubbstyremedlemmer være en lenke til ff-hvl sidene?

Epostlister

Det må være oppdaterte epostlister. Det må være en ansvarlig som sikrer at dette ordnes.

Fordeling av verv

Det er nye vedtekter, vi kan lage egne på klubbnivå. Klubbstyrene må være gode på å fordele verv. En del har erfaringer med at det er for eksempel slitsom med å sitte i tilsettingsutvalget.

Faktorberegning i den nye trinnmodellen/ressursfordelingspotten

Folk er veldig opptatt om det er faktorer inn i ressursfordelingene. Hvordan blir de nye faktorberegningene? Blir det fjernet? Her ønsker de at medlemmene får nok informasjon og at man skal kunne uttale seg for å påvirke på riktig måte.

FoU-tid for 18/19

Medlemmene er unisont enige om at høgskolektorer får alt for lite FoU-tid. Spesielt med tanke på at man har universitetsambisjoner. Tredelingen kritiseres sterkt. «Det er som å gi Marit Bjørgen en ski for å vinne Falun-løpet.

Presentasjoner