36/17 Informasjonsbrev uke 36

Info til styret uke 36

Det har vært en «stille» uke på HVL nivå

I) Arbeidsmøte om ny budsjettfordelingsmodell. Håper og få er «ferdig» utkast til styremøte 14 september.

II) Programmet for styreseminaret i Riga er ferdig og elle deltakerne har fått ansvar for et innlegg

Fra infobrev uke 35

III) Invitasjon til innspill i forbindelse med administrativ organisering Etter en runde med leder av P3, Maria Stene-Jonassen har vi fått utsatt frist for tilbakemelding her: «Jeg har forståelse for at det er veldig mye å forholde seg til om dagen, og at forespørslene kommer tett! Kan det være en mellomløsning at dere spiller inn innen 18.09., og at dere har mulighet til å spille inn kort før møtet 6.9. også dersom det er særlig viktige punkter dere vil skal følge diskusjonen?»

Det ligger ute på https://www.hvl.no/aktuelt/plasserer-hjornene-pa-puslespillet/ (og vedlegg). Ber dere komme med innspill her

Har ikke fått noen innspill. Jobber ut et notat som sendes i løpet av en dag eller to. Viktig at det spiller inn noe før 14 sept.

Mvh

Kristin