11/23 FF-FA Referat 19. desember 2023

Til stede: Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen June A. Stafsnes Svein Bjarne Brandtsgård Lise Vik-Haugen (referent)

Forfall: Elise Aabel Eriksen

Agenda: 

1) Campusrunde
2) Informasjon fra møte i lokallagsstyret
3) Nyhetsbrev
4) Lønnsforhandlingene

1) Campusrunde

2) Informasjon fra møte i lokallagsstyret 12.12.23: 

*Websidene: Ikke godt nok oppdaterte per i dag. Vurderer å bruke webløsningen til FF sentralt, se for eksempel. OsloMet: https://www.forskerforbundet.no/lokallag/oslomet

3) Nyhetsbrev 

Jan Ove lager forslag og sender ut.

4) Lønnsforhandlingene 

Diskusjon rundt prinsipper og muligheter for kodeendring, om dette hører hjemme ved 2.5.1-forhandlinger eller om det kan tas ved 2.5.3-forhandlinger.