02/23 FF-FA Referat 20. feb 2023

Sted: Digitalt Zoom Møte 02/23 20.02.2023    kl.10.30-11.00

Til stede: Hallstein Madsen  Jan Ove Henriksen  Svein Bjarne Brandtsgård  Bente Hatlevoll (referent)  

Forfall: June A. Stafsnes Elise A. Eriiksen

   

Sak 1 Årsmøte for klubbene

Det blir ikke årsmøte for alle klubbene samtidig som i 2022.. Hver klubb kjører sitt eget årsmøte og FF FA planlegger å ha møtet 8. mars. Varighet ca 30 min. Jan Ove sender ut invitasjon og sakspapirer.

Saker på FF FA sitt årsmøte er valg av nytt styre og årsmelding.

Valg:
Jan Ove, June og Bente er på valg. Jan Ove og June gjenvalg. Bente går ut og forslag fra valgkomiteen til nytt medlem er Lise Vik-Haugen fra Sogndal.

Lise Vik-Haugen erstattes i valgkomiteen av Håvard Moe-Hagen, Bergen.

Årsmelding:
Jan Ove har laget et utkast til årsmelding som han ber klubbstyret gå igjennom og komme med innspill og kommentarer til. Alle sakspapirer til årsmøtet må sendes ut til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Sak 2 Evt.