33/17 Informasjonsbrev uke 33

Dette er første info til styre etter endt sommerferie. Det har vært noe aktivitet også før uke 33 så jeg velger å gi litt info fra uken før 33 også.

I) Torsdag i uke 32 var det samling ulike representanter i FØS (Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap). Her ble det presentert tre ulike modeller til instituttstruktur. Dette var grunnlaget for et arbeidsseminar for å utarbeide et høringsnotata. Dag Lønning (Bergen), Helle Ottesen (Stord) og Gunnar Onarheim (Sogndal) utarbeider et utkast til høring fra FF (høringsfrist 30. aug.)

II) Deta Gasser (Sogndal), Alvhild Bjørkum (Bergen) og Gisle Kleppe (Haugesund) jobber med høringsnotat fra FF på instituttstrukturen til FIN (Fakultet for ingeniør og naturvitenskap) (høringsfrist 24. aug.)

III) FSH (Fakultet for sosial og helse) har høringsmøter. Tone Jørgensen (Sogndal), Randi Gjøringbø (Bergen) og Gjertrud (?) (Stord) jobber med utkast til høyringsmøter på FHS.

IV) Forslaget til instituttstruktur for FLKI (Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett) er sendt ut (se. vedlegg). Det skal være høringsmøter

  • Sogndal: 23. august, kl. 12.15 og 14.00.

  • Stord: 24. august kl. 10.00 og 12.45

  • Bergen, 28. august:

   • Møllendalsveien: 08.30–10.00

   • Kronstad: 13.30–15.00

  • Bergen 29. august:

   • Kronstad: 08.30–10.00

   • Møllendalsveien: 12.30–14.00

V) Samkjøring av barnehagelærerutdanningen ved HVL er utsatt fra 2018 til 2019

VI) Hovedstyrets Arbeidsutvalg har behandlet lokallagsvedtektene deres og gjort vedtak om nødvendige opprettinger før vedtektene kan endelig godkjennes. (er sendt til dere på mail 16. aug.)

VII) Møte om Lønnspolitiske retningslinje skal være 22. aug. (se vedlegg)

VIII) Forberedende møte om lokale forhandlinger er torsdag 24 aug. Gisle Kleppe, Hege Sviggum og Gjert-Anders Askevold er bisitter sammen med Kristin Hinna som har ansvar for forhandlingene på vegne av FF. Vi skal på kurs om lokal forhandlinger 29 aug. i Oslo.

IX) Ved Bergen skal vi ønske medlemmene godt studieår 1 sep. Kaffe/te og hilsen blir gitt.

X) Det er organisasjonenes dag for studenter 23 aug. FF vil være til stede med vervematerielle og kaffe/te

XI) Vi skal ha AU 24 aug. Sakene til IDF 28 aug./HVL-styremøte 31 aug. er ikke kommet enda. De tillitsvalgte skal presentere seg for styre 31 aug.

Mvh

Kristin