02/19 Referat/protokoll for årsmøte i FØS 2019

Årsmøte i Forskerforbundets klubb ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

Dato og klokkeslett: 25. FEBRUAR KL 14.15

Sted: Sogndal, Bergen, Haugesund Til stede: Sogndal: 6 medlemmer, Bergen: 4 medlemmer, Haugesund: 3 medlemmer

DAGSORDEN:

  • Innkalling, dagsorden og referent

  • Årsmelding 2018

  • Aktuelle saker frå medlemmer

  • Valg av valkomite 2020

1. GODKJENNING AV INNKALLING

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

2. GODKJENNING AV DAGSORDEN

Dagsorden ble godkjent uten merknader.

3. VALG AV MØTELEDER

Kristin Lofthus Hope ble valgt til møteleder.

4. VALG AV REFERENT OG TO PERSONER FOR SIGNERING AV PROTOKOLL

Hilde Sandhåland ble valgt til referent og Monika Alvestad Reime og Henry Bjånesø ble valgt for signering av protokoll.

5. ÅRSMELDING 2018

Kristin Lofthus Hope gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt (vedlegg i) Årsmeldingen ble godkjent, men det kom forslag om at fremtidige årsmeldinger inneholder informasjon om status på antall medlemmer i Forskerforbundet ved FØS samt en presisering om at leder i klubb FØS er fast medlem i lokalstyret.

6. VALG AV VALGKOMITE

Det ble valgt tre medlemmer til valgkomiteen 2020 - en fra hver campus.

Bergen: Henry Bjånesø Sogndal: Gunnar Onarheim Haugesund: Minh Thi Hong Dinh