02/19 Årsmøte, Klubb TAP

Referat fra årsmøtet (PDF)

Referat årsmøte FF-TAP 18.feb. 2019

Leder Trond Brattelid - ledet årsmøtet som ble gjennomført i Bergen med skypeoverføring til de andre studiestedene, Sogndal, Førde, Stord og Haugesund.

Forskerforbundets hovedtillitsvalgt ved HVL, Gjert Anders Askevold, skulle holdt et kort innlegg, men var blitt kaldt inn til et IDF-møte på kort varsel.

Valg av referent; Linda Thue Lydersen, Bergen.

Valg av ordstyrer; Tonje Velde, Haugesund.

Gjennomgang av årsmeldingen (denne var vedlagt møte innkallingen og kan leses der).

Hedvig Kristin Rørvik ble takket av som nestleder - Tusen takk for innsatsen!

Tonje Velde tar over som nestleder etter omrokkeringer, valg først neste år.

Det åpnes opp for at medlemmer kan melde sin interesse for å delta i styrearbeidet frem til nytt valg neste år.

Kommentar årsmelding: vedr. frikjøp til styrearbeid, hvor stort frikjøp har en rett på?

Det er avtalt 20 % frikjøp til å drive styrearbeid, men dette blir ikke praktisert. Det er for lite kjennskap hos ledere til dette arbeidet og det blir ikke satt inn ekstra ressurser til å avhjelpe de 20 %.

Årsmelding ble godkjent.

Presentasjon av styret 2019:

    • Leder Trond Brattelid, Rådgiver, Bergen.

    • Nestleder Tonje Velde, Spesialbibliotekar, Haugesund. Har vært styremedlem i ett år.

    • Styremedlem Bente Hatlevoll, Spesialbibilotekar, Sogndal. Har vært styremedlem i ett år. Har tidligere vært plasstilitsvalgt i Sogndal og tidligere jobbet med styrearbeid.

    • Styremedlem Lene Waage, Kvalitetskoordinator, Stord. Har vært styremedlem i ett år.

Evt. Ingen saker

FF-TAP fortsetter å sende ut nyhetsbrev med informasjon fra ledelsen.