Årsmelding 2019 FF-TAP

Leder - Trond Brattelid, Rådgiver, Bergen

Nestleder - Tonje Velde, Spesialbibliotekar, Haugesund

Styremedlemmer:

Lene Waage, Fagansvarlig for utdanningskvalitet, Stord Bente Hatlevoll, Spesialbibliotekar, Sogndal

Aktivitet

Leder og nestleder har hatt den daglige driften av klubben sin aktivitet, fulgt opp henvendelser fra medlemmer og representert klubben i utvalg og møter med ledelsen. For å formidle aktiviteten i klubben har styret publisert et nyhetsbrev til medlemmene med informasjon om aktuelle saker og aktivitet til tilstyret.

I 2019 gjennomførte FF-TAP medlemsarrangementer med fokus på kompetanseutvikling for teknisk og administrativt personale ved HVL:

    • Styret til FF-FA arrangerte i november studietur til København for å få hente inspirasjon fra Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Magisterforening i opplegg for karriereutvikling for teknisk administrativt personale.

    • Informasjonsvideo om lønnsforhandlingene i 2019.

    • Rundtur til alle studiesteder i desember med informasjon om hvordan FF-FA jobber for å inkludere kompetanseutvikling som en viktig del av arbeidet ved HVL.

Betraktning av 2019

FF-FA bidro til at alle medlemmene det ble forhandlet for fikk et tillegg i lønnsforhandlingene (2.5.1) som ble gjennomført 28-30 oktober på Stord. Det er imidlertid ønskelig å at våre medlemmer blir mer bevisst forskjellen i lønnsutvikling for de som står i spenn og de som står i ramme.

FF-FA har fått mulighet til å gi innspill til HVL sin plan for kompetanseutvikling for teknisk administrativt ansatte ved HVL.

FF-TAP opplever at dialogen med ledelsen i 2019 er blitt betydelig forbedret ved fastsatte møtetidspunkt for hele året.

Prioriteringer 2020

Etablere en veileder for kompetanseutvikling for ansatte i teknisk administrative stillinger ved HVL.

Fremme behovet for en grundig evaluering av hvordan innføring av aktivisetsbaserte arbeidsplasser påvirker de berørte arbeidsmiljøene ved HVL. Innflytting i K2 og omorganisering av K1 på Kronstad og planlegging av nytt bygg i Haugesund vil være viktige saker å følge opp for FF-FA i 2020.