01/22 Klubbstyremøte FA, 16. 2 2022

Sted
Digitalt Zoom Møte 3: 16.02.2022 kl.12.30-14:00

Til stede
Tonje Velde Jan Ove Henriksen Svein Bjarne Brandtsgård Bente Hatlevoll

Forfall
June Audsdotter Stafsnes

Referent
Bente Hatlevoll

Sak 1 OU-seminaret på Voss
Hotellene på Voss var ikke ledige 01.06-02.06, derfor blir det på disse datoer: 31.05-22 til 01.06-22 på Scandic Voss Lunsj til lunsj seminar. Vi har akseptert tilbudet.

Sak 2 Litt info fra Tariffkonferansen 2022 for Forskerforbundet 7. feb.
Jan Ove Henriksen og Gjert Anders Askevold deltok. FF sentralt ønsker tilbakemelding fra lokallagene om vi ønsker endringer i lønnsrammer og tariffer. Pr i dag bruker HVL ikke alle tabellenes muligheter for å heve sine lønnsmottakere i lønn. Ønsker vi et tariffsamarbeid med Akademikerne? De har ikke lønnsrammer/spenn, men hva vinner vi og hva taper vi? Stor sjanse for streik i år.

Sak 3 Litt info fra siste ID-møte
Saker som var oppe – bl.a. manglende informasjon om prosesser i forhold til endringer i eksamen og manglende prosesser i forhold til endringer for IT-personalet. De det gjelder mener ikke at de er blitt informert og involvert. Ledelse tar dette med seg i videre arbeid.

Vi skal forsøke å informere våre medlemmer i forkant av ID-møter – sådan at de har mulighet for å komme med innspill som klubbstyremedlemmer som deltar på ID-møtet kan ta med seg på møtet.

Sak 4 Hjemmekontor
Det er nå kommet nye retningslinjer for hjemmearbeid ved HVL. Disse ligger på Vestibylen. Vi mener at disse nye reglene er gode for både for HVL og de ansatte. D gir muligheter for noe bruk av hjemmekontor – ved behov.

Sak 5 Årsmøte
På neste klubbstyremøte 25. feb. skal vi ta for oss gangen i årsmøtet som skal avholdes 16. mars. Tonje har hatt kontakt med valgstyret og de har noen aktuelle kandidater. Bente, Jan Ove og June er ikke på valg. Vi kan evt også lage en aktivitetsplan til årsmøtet . Vi må takke av klubbstyremedlemmer som er gått ut av styret.

Sak 6 Eventuelt
Bente kontakter Jon Hoem for å få lagt ut referatene fra våre klubbstyremøter for 2022.

Bente sjekker at det ikke sensitive opplysninger i de aktuelle referater. FF ved HVL har nå 650 medlemmer. Skulle vi ha markert dette på et vis. Det er ikke konkludert pr nå.

3.-4 mars blir det utvidet Lokallagsstyremøte i Sogndal – lunsj til lunsj.