06/23 Referat klubbstyremøte FIN, 6. juni 2023

Klubbstyremøte Referat 6.6.2023 

Til stede: Deta, Lars Arne, Carsten, forfall: Svein Gunnar, Martin 


Saker fra lokallagsstyre: 

Lars Arne rapporterte fra lokallagsstyremøte: 

 

Saker til ID-møte, mandag 12. juni 

 

Sak 31/V23 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt 

To generelle innspill til dagsorden fra FF: 

 

 

 

Sak 33/V23 Ramme for FoU-tid i 2023/24 

Vi har hørt fra instituttledere at rammen for FoU-tid er redusert med 5%, i tillegg til reduseringen av frikjøpsgrensen. Hvis vi har forstått det riktig er rammene for instituttene basert på tidligere tildeling som var søknads- og stillingstypebasert og ikke en ny analyse av sammensetningen til de ansatte på instituttene? Vi ønsker gjerne en forklaring på dette. I tillegg oppfordrer vi fakultetet til å se på mulighetene for å innføre stipendordninger (forskningstermin, sabbatical, osv.) for å kompensere for reduseringen av FoU-tid.  

 

Sak 35/V23 Referater/logger fra instituttmøter 

Generell tilbakemelding fra medlemmer: institutt/personalmøter oppleves ofte som ren informasjon ovenfra og ned, og som lite informasjon nedenfra og opp – hvordan kan vi i felleskap forbedre informasjons- og kommunikasjonsforholdene på instituttnivå? 

 

Sak 36/V23 Orientering ved organisasjonene 

Vi ønsker å formidle to tilbakemeldinger fra medlemmer hos angående hva som rører seg i medlemsmassen for tiden: 

 

 

 

Sak 38/V23 Nye stillinger 

Nye og erstatningsstillinger: er det slik at noen stillinger med avgang (pensjon, oppsigelse) ikke blir lyst ut lenger? Utlysninger tar tid, så det er viktig å være i forkant når folk går av med pensjon? Er det mulig å få en oversikt over stillinger som IKKE blir erstattet av økonomiske grunner?