08/23 Referat klubbstyremøte FIN, 8. aug 2023

Til stede: Svein Gunnar Sjøthun, Lars Arne Jordanger, Lars Michael Kristensen, Kyrre Skjerdal, Deta Gasser

Saksliste:

Sak 1: kort runde rundt bordet


Sak 2: Arbeidsoppgaver og -fordeling i FF-FIN


Sak 3: Hva er viktig for oss med tanke på det nye fakultetet?