04/18 Referat årsmøte interimsstyre

Årsmøte interimsstyre 2018 27.04.18

FF-TAP HVL

Ansvarlig for innkalling og møteleder Trond Brattelid

Tilstede på skype: Representanter fra Stord/Haugesund og Sogndal/Førde

Saksliste:

Velkommen

Presentasjon av interimsstyre 2018

Konstituering

Orientering

Sak 2. Presentasjon av interimsstyre 2018

Følgende medlemmer ble presentert som medlemmer av interimsstyre 2018: Styret er satt sammen etter anbefalinger.

Trond Brattelid - Forskningsrådgiver – Bergen

Hedvig Kristin Rørvik – Rådgiver - Bergen

Tonje Velde – Spesialbibilotekar – Stord/Haugesund

Bente Elisabet Rasmussen Hatlevoll – Spesialbibliotekar – Sogndal

Lene Borgen Waage - Stab direktør - Stord/Haugesund (ble foreslått i møtet)

Sak 3. Styre i FF- TAP HVL er med dette konstituert.

Sak 4. Orientering:

Uravstemning vedr. ny offentlig tjenestepensjon

Foregår i perioden 24. april - 15. mai 2018

Foregår elektronisk

Er sendt ut på mail til alle medlemmer i FF i offentlig sektor. Det er en klar oppfordring til å stemme ja til forslaget om ny offentlig tjenestepensjon.

Forskerforbundet har egen nettside for HVL http://www.ff-hvl.no

Her finner du bl.a. saker som Brennpunktdokumentaren om åpne landskap og rapport om lønnsforskjeller mellom HiB, HiSF, og HSH.

Nina Parmann minnet om at medlemskap i Fagpolitisk forening for teknisk- administrativt ansatte, FFTA, koster kr. 250 pr. år. Oppfordrer alle til å melde seg inn – årlig seminarer. Har egne nettsider, https://www.forskerforbundet.no/ffta. Her finner du gode verktøy som går på lønn og lønnsforhandlinger.

I forbindelse med innplasseringsprosjektet som er i gang ved HVL, informerer Trond om at FF- HVL ønsker å invitere en jurist fra FF sentralt for å informere om bl.a.

rettigheter i innplasseringsprosessen. Han tar forbehold om at dette har kommet i gang på kort varsel, så mulig det er for kort frist for å få det til.

En sak som har kommet opp i forbindelse med innplasseringsprosjektet er om en diskusjon om det skal opprettes en egen forening for ledere med personalansvar for å unngå rollekonflikter i disse prosessene.

Informasjonsflyt til medlemmer:

Det blir sendt ut nyhetsbrev via e-post/e-post lister.

Det fremmes forslag om at det søkes OU-midler til å holde årlig seminar for medlemmer lokalt i tillegg til møter/skype-møter.

Styret tar til stilling til om FF-TAP bør være på facebook.

Innplasseringsprosessen – en viktig sak fremover, Trond ønsker å melde inn saken til ID-møte.

Det er behov for mer informasjon om selve prosessen og tidshorisonten

Det er viktig å fremme krav om økt medvirkning i prosessen

Ellers; IKKE NØL MED Å MELDE INN SAKER!