04/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 2. april 2020

Referat styremøte FF-HVL torsdag 2. april.

Deltagere: Kristin (Leder), Ellen Johanne (FHS), Trond (FA)) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Øyvind (FIN)

Saksliste:

Sak 1: Informasjon og utveksling om utfordringar i koronasituasjonen

FIN: Endringer av emneplaner, noen utfordringer med eksamensformer.

FLKI: Krevende arbeidssituasjon for de tilsette, men stor grad av dugnadsånd

FA: Vanskelig å få oversikt. Skal lagespørreundersøkelse til de tilsatte. Liten struktur med tilbakemeldinger fra ledelsen i den pågående situasjon.

Alle: Enighet om at det sendes ut spørreskjema som er felles koordinert for å få en oversikt over utfordringer som våre medlemmer har i denne situasjonen

FHS: Mange og mangelfulle retningslinjer ved FHS, ikke minst i forbindelse med praksis der det også er knyttet noe problematikk i forhold til ferieavvikling.

Sak 2: Forhald som skal meldast oppover til HVL leiinga

Personaloppfølging: Viktig å spille inn at det har vært noe mangelfull personaloppfølging, noe som også gjenspeiles i NIFU STEP sin undersøkelse. FA: Har kun hatt ett ID-møte under Korona-situasjonen. Det har vært lite kommunikasjon på institutt-nivå, og noe variabelt på fakultetsnivå. Viktig at det planlegges et fellesseminar om partssamarbeidet med innlegg om Hovedavtalen og partssamarbeidet.

Arbeidstid: FF ønsker at administrasjonen på 7 % må økes. Alternativ tenkning: Administrasjonsmengden må reduseres.

Sak 3: Ny UH lov – høring

Viktig at det fokuseres på midlertidighet i høringsuttalelsen. Viktig at FF tar dette opp på virksomhetsnivå.

Sak 4: Ny dato for årsmøtet

Årsmøtet blir den 30. april kl. 1230-1400

Sak 5: Eventuelt:

Ingen saker

Referent

Olav Christian Ruus