03/22 Årsmøte lokallaget 2022

Årsmøte ble avholdt 29. mars 2022.